Välkommen

Vårt företag har specialiserat sig på rivning och sanering.
Kunder är i första hand bygg- och anläggningsföretag, även fastighetsbolag.
Vi utför olika typer av sanering och rivning.

Exempel på våra tjänster:

 • Robot rivningar
 • Rivning av innergårdar
 • Fukt & mögelskador
 • Bilning
 • Rivning & Röjning
 • Skrotningar
 • Rengöring
 • Vattenskador
 • Lätt rivning
 • Bilning av betong med Brokk
 • Slipning av golv
 • Asbest sanering
 • Brand sanering
 • Takarbeten

 

KW RIV & SANERING AB

Vi håller vad vi lovar

Vi kommer på överenskommen tid

Vi står för vårt utlovade pris

Vi erbjuder alltid skriftlig offert

Vi håller rent och snyggt omkring oss på våra       arbetsplatser

Vi lämnar inget efter oss förutom nöjda kunder

 

Uppdaterad:   |  KW RIV & SANERING AB Tel: 018 - 14 33 14  |  2008 ©  kwriv.se