Byggservice

Utför om- och tillbyggnader. Vi utför även det byggtekniska återställningsarbetet efter t.ex. fukt och mögelskador, brandskador
samt vattenskador m.m.

Vi utför löpande mindre bygguppdrag.

Exempel på KWAB:s byggtjänster:

  • Panelbyten
  • Renoveringar
  • ROT arbeten
  • Om- och tillbyggnationer
  • Återställning efter skador
  • Snickeri

  

Byggservice

 

      

 

 

 

 

Uppdaterad:   |  KWAB Tel: 0702-38 96 05 |  2008 ©  kwriv.se