Företaget

KWAB:s företagsledning består av Roger Wahlund och Malin Wahlund Egnell. Deras branschvana och utbildningar inom rivning och sanering sträcker sig flertal år tillbaka. Sammanlagt 25 år av gedigen erfarenhet via anställningar och egen drift av företag.

Efter verksamhetens startår 2002 har företaget expanderat 2008 och 2012. Vid större arbetsuppdrag anlitas även samarbetspartners inom branschen.

Vår kvalitetspolicy

KWAB säkerställer att vi upprätthåller vår kvalité genom;

• Att gå igenom arbeten med kunden noga innan arbetet påbörjas.

• Att informera personalen vad som överenskommits innan de påbörjar arbetet.

• Att hålla ständig dialog med kund och personal under arbetets gång.

• Att stämma av med personal och kund efter arbetets utförande.

• Att alltid lämna snyggt och rent efter oss samt en nöjd kund.

• Vi står för våra utlovade priser
.

Uppgiftsfördelning & riskbedömning

Inom KWAB så ansvarar Roger Wahlund för arbetsmiljöansvaret samt utför riskbedömningarna för arbeten. Alla anställda tar eget ansvar gällande arbetsmiljöarbetet löpande under arbetens utföranden.

Vår uppförandekod

KWAB´s uppförandekod är följande;

• Vi arbetar alltid i KWAB märkta arbetskläder som ska vara hela och rena.

• Vi kommer alltid på överenskommen tid till arbetsplatserna.

• Vi anpassar oss till de förhållanden som råder när vi arbetar ute på arbetsplatser, både gällande privata och företagsmiljöer.

• Vi lunchar på anvisade platser när vi äter ute på arbetsplatserna.

• Vi röker endast på anvisade platser.

• Vi lämnar rent och snyggt efter oss. 

 

      

 

 

 

Uppdaterad:   |  KWAB Tel: 0702-38 96 05 |  2008 ©  kwriv.se