Vår miljöpolicy

KW Riv & Sanering AB skall delta i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att vår miljöpåverkan skall vara minsta möjliga. Detta har vi valt att genomföra på följande sätt;

  • Vår kunskap och medvetenhet kring miljöfrågor inom företaget ökas genom att kontinuerligt väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.
  • Hålla en dialog med leverantörer och kunder angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.
  • Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer
  • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra fordon genom effektivisering och samåkning.
  • Ta hand om avfall för återvinning.


  

  

Uppdaterad:   |  KW RIV & SANERING AB Tel: 018 - 14 33 14  |  2008 ©  kwriv.se