Rivning & Bilning

Alla former av rivning utförs, stor som liten!
Deponiavfallet vid rivning och bilning källsorteras och redovisas till kunden.

KWAB utför följande tjänster:

  • Rivning av innergårdar
  • Bilning
  • Rivning & Röjning
  • Skrotningar
  • Rengöring
  • Vattenskador
  • Lätt rivning
  • Slipning av golv

För mer skräddarsydda och flexibla lösningar inom rivning ta gärna kontakt med Roger Wahlund (se kontaktsidan).

KWAB:s arbetsfält sträcker sig runt hela Mälardalen.

 

 

Uppdaterad:   |  KWAB Tel: 0702-38 96 05 |  2008 ©  kwriv.se