Rivning & Bilning

Alla former av rivning utförs, stor som liten!
Deponiavfallet vid rivning och bilning källsorteras och redovisas till kunden.

KW RIV & SANERING AB utför följande tjänster:

 • Robot rivningar
 • Rivning av innergårdar
 • Fukt & mögelskador
 • Bilning
 • Rivning & Röjning
 • Skrotningar
 • Rengöring
 • Vattenskador
 • Lätt rivning
 • Bilning av betong med Brokk
 • Slipning av golv
 • Asbest sanering
 • Brand sanering

För mer skräddarsydda och flexibla lösningar inom rivning ta gärna kontakt med Roger Wahlund (se kontaktsidan).

KW RIV & SANERING AB:s arbetsfält sträcker sig runt hela Mälardalen.

 

 

Uppdaterad:   |  KW RIV & SANERING AB Tel: 018 - 14 33 14  |  2008 ©  kwriv.se