Sanering

Det finns många olika slag av sanering, exempel är:

  • Fukt
  • Lukt
  • Industri
  • Vatten

Vid sanering har vi till förfogande lastmaskiner och containers.

  

 

Sanering 1

Sanering2

 

Uppdaterad:   |  KWAB Tel: 0702-38 96 05 |  2008 ©  kwriv.se