Sanering

Det finns många olika slag av sanering, exempel är:

  • Fukt
  • Mögel
  • Asbest
  • Lukt
  • Industri
  • Vatten

Vid sanering har vi till förfogande robotar, lastmaskiner och containers.

Asbestsanering

Alla former av asbestsanering utförs!
Vi är godkända av arbetsmiljöverket att utföra asbestsanering. Alla miljöskadliga ämnen hanteras enligt gällande bestämmelser.
Våra anställda har den utbildning som krävs samt lång erfarenhet. 

 

Sanering 1

Sanering2

 

Uppdaterad:   |  KW RIV & SANERING AB Tel: 018 - 14 33 14  |  2008 ©  kwriv.se